Gđa. FUada Zuko – predavanja na temu “POSLOVNI SEKTOR I KORISTI OD EU INTEGRACIJA”