de

Uspostavljanje poslovnih i prodajnih kontakta za njemačko tržište

Mi Vas savjetujemo i u saradnji s našim partnerima u Njemačkoj i tražimo za Vas odgovarajuće kontakte, podržavamo i pratimo Vas u pripremi Vaših proizvoda za njemačko tržište.

    • Tražite poslovne kontakte s njemačkim firmama
    • Tražite njemačkog partnera za kooperaciju
    • Imate proizvod koji zadovoljava evropske norme i tražite distributera u Njemačkoj
    • Imate proizvod ali ne znate da li isti zadovoljava njemačke/evropske norme
    • Želite izvoziti u Njemačku ali ne znate kako