eu

Savjetovanje u vezi sa fondovima Evropske unije

Firma MF Plus d.o.o je nastala kao rezultat okupljanja mladih i educiranih stručnjaka koji nastoje da daju odgovore na potrebe klijenata za konslutantskim uslugama u oblasti savjetovanja i podržavanja procesa europskih integracija.

Naš cilj je pomoći aplikantima iz BIH da pripreme i izrade konačni projekt te da pomognemo pri upravljanju odobrenim projektima u skladu sa metodologijom koju propisuje Europska komisija.

  • Pružamo usluge savjetovanja u korištenju EU fondova.
  • Pružamo usluge informiranja korisnika o mogućnostima financiranja iz EU fondova.
  • Organiziramo prezentacije potencijalno zainteresiranim grupama.

Prije svega potrebno je da ovu tematiku približimo građanima BiH i da ih ohrabrimo da postanu aplikanti tako što ćemo im na jednostavan način pojasniti koncept korištenja predpristupnih fondova i tako što ćemo razbiti predrasude o teškim i kompliciranim administrativnim procedurama koje su sastavni dio aplikacije za EU fondove.

Okvirne informacije o EU fondovima

Kako bi se dobila sredstva iz EU fondova, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uslove predmetnog poziva, pazeći pri tome na sve finese vezane uz strukturu i logiku prijave te prikladnu EU terminologiju. EU fondovi traže niz novih izazova u pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata koji su veoma složeni i zahtijevaju visok nivo stručnosti

Za potpunije razumijevanje fondova EU potrebno je znati:

  • Zašto postoje EU fondovi ?
  • Ko o njima odlučuje ?
  • Kako se njima upravlja ?

Namjera MF plus d.o.o je upravo da pomogne svojim klijentima da daju zajedno odgovore na gore navedena pitanja i da ideju pretvorimo u stvarni, izvodljivi i dugoročno primjenjiv projekt.

Mi ćemo za vas obraditi sve financijske instrumente EU koji su dati na raspolaganje aplikantima iz BiH i na pravi način ćemo vas uputiti kako aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU.

Koje su to usluge tokom izrade i implementacije projekta u okviru EU programa

  • Kako bi se organizacija uspješno prijavila na poziv kao pružatelj usluga, mora prije svega identificirati poziv u skladu sa svojim kompetencijama i referencama.
  • Nužno je pronaći kvalitetnog projektnog partnera koji će svojom reputacijom i referencama dodati vrijednost projektu.
  • Konačno, ključno je izraditi i kvalitetan projektni prijedlog koji će Vaše kompetencije i projektnu ideju jasno artikulirati.
  • Zatim je potrebno pratiti kompletnu implementaciju projekta kao i kvalitetno uraditi narativne i financijske izvještaje po završetku projekta.

Nacionalni i internacionalni fondovi

Osim projekata za EU fondove MF PLUS se specijalizirao i za pomoć bosanskohercegovačkim poduzećima i organizacijama u dobivanju bespovratnih sredstava za njihove projekte iz nacionalnih i ostalih međunarodnih fondova.

Premda su bespovratna sredstva iz bosanskohercegovačkih fondova svima dostupna, potrebno je znanje i iskustvo kako bi se projektna ideja prepoznala i odabrala, a potom i pravilno uklopila u sve uslove poziva. Pri tom je potrebno paziti i na sve zahtjeve poziva u pogledu ispunjavanja administrativnih procedura koje je potrebno ispoštovati.

Nakon dodjele sredstava pratimo aktivnosti na mjesečnom nivou i utrošak sredstava tokom trajanja projekta, kao i izradu periodičnih i finalnih financijskih izvještaja.