racunovodstvo

Knjigovodstvene usluge i vođenje poslovnih knjiga

Vođenje poslovnih knjiga, izrada financijskih izvještaja za samostalne poduzetnike, za mala i srednja poduzeća. Financijsko i materijalno knjigovodstvo, blagajničko poslovanje, PDV evidencija, obračun plata i dr.

Izrada finansijskih izvještaja za samostalne preduzetnike, mala i srednja preduzeća – Bilans stanja, Bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promjenama na kapitalu i svi ostali iizvještaji u skladu sa zahtjevima Zakonodvnih organa.

Revizija finansijskih izvještaja – utvrdit ćete da li su prezentirana finansijska izvješća realna i objektivno prikazuju finansijski položaj i uspješnost poslovanja preduzeća. Revizija služi da zaštiti interese vlasnika kapitala, te stvaranje pouzdane informacijske podloge za racionalno odlučivanje i upravljanje.

Revizija podudarnosti – utvrdit će razinu usklađenosti s određenim pravilima, politikama, zakonima, ugovorima ili državnim propisima vašeg poduzeća.

Revizija poslovanja – sistemski uvid u aktivnosti poduzeća ( ili njihov određeni dio) u odnosu na određene ciljeve u svrhu ocjene poslovanja, utvrđivanja mogućnosti poboljšanja i davanja preporuka za unapređenje daljih aktivnosti poslovanje..

Usluge poreznog savjetovanja – obavljamo usluge savjetovanja u oblastima:

  • poreza na dodatnu vrijednost
  • poreza na dobit poduzeća
  • poreza građana.

Pomoći ćemo Vam pri izradi poreznih prijava, ostvarivanju poreskih olakšica i uopće u usklađivanju Vašeg poslovanja sa poreznim propisima.

Ostale usluge

  • pomoć oko poslova registracije firme, udruženja, obrtničke radnje…
  • izrade različitih menadžerskih izvještaja i analiza
  • izrade statističkih i ostalih analitičkih izvještaja
  • prijave poreza za nepokretnost
  • usluge u toku inspekcijskog nadzora i žalbe po istim (žalbe i primjedbe na zapisnike i rješenja Porezne uprave)
  • praćenje i analiza poreskih propisa iz oblasti poslovanja klijenta
  • izrada i prikupljanje dokumentacije za pribavljanje bankarskih garancija
  • pomoć pri organizaciji računovodstveno-financijske službe i usklađivanje sa ostalim službama društva
  • savjetovanje u organiziranju poslovnih procedura
  • izvještavanje na stranim jezicima ( engleski, njemački)
  • izrada pravilnika poslovanja
  • izrada biznis plana