• 16 OKT 17
  • 0
  Računovodstvene usluge i revizija poslovanja jednostavnija uz MF Plus

  Računovodstvene usluge i revizija poslovanja jednostavnija uz MF Plus

  Za uspješno poslovanje najvažnije je raspolagati ispravnim, potpunim i, što je najvažnije, pravovremenim informacijama. To se posebno odnosi na financijsko stanje kompanije, poreznu regulativu i poslovno okruženje.

  MF Plus d.o.o. Sarajevo s drugačijim i novim pristupom u pružanju računovodstvenih informacija klijentima, društvo je u kojem sve to možete naći. Koristeći se najmodernijim poslovnim sistemom, njihovi klijenti mogu doći do podataka o svojim poslovnim knjigama u bilo kojem trenutku. MF d.o.o. Sarajevo će svojim klijentima pomoći u sljedećem:

  – vođenje poslovnih knjiga, izrada financijskih izvještaja za samostalne poduzetnike, za mala i srednja poduzeća; finansijsko i materijalno knjigovodstvo, blagajničko poslovanje, PDV evidencija, obračun plata i dr.

  – izrada finansijskih izvještaja za samostalne preduzetnike, mala i srednja preduzeća – bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promjenama na kapitalu i svi ostali izvještaji u skladu sa zahtjevima Zakonodvnih organa

  – revizija finansijskih izvještaja – utvrdit ćete da li su prezentirana finansijska izvješća realna i objektivno prikazuju finansijski položaj i uspješnost poslovanja preduzeća; revizija služi da zaštiti interese vlasnika kapitala, te stvaranje pouzdane informacijske podloge za racionalno odlučivanje i upravljanje

  – revizija podudarnosti – utvrdit će razinu usklađenosti s određenim pravilima, politikama, zakonima, ugovorima ili državnim propisima vašeg poduzeća

  – revizija poslovanja – sistemski uvid u aktivnosti poduzeća (ili njihov određeni dio) u odnosu na određene ciljeve u svrhu ocjene poslovanja, utvrđivanja mogućnosti poboljšanja i davanja preporuka za unapređenje daljih aktivnosti poslovanje..

  – usluge poreznog savjetovanja – obavljamo usluge savjetovanja u oblastima:poreza na dodatnu vrijednost, poreza na dobit poduzeća i poreza građana.

  Pomoći će Vam pri izradi poreznih prijava, ostvarivanju poreskih olakšica i uopće u usklađivanju Vašeg poslovanja sa poreznim propisima.

  Ostale usluge koje ova kompanija nudi su:

  – pomoć oko poslova registracije firme, udruženja, obrtničke radnje…

  – izrade različitih menadžerskih izvještaja i analiza

  – izrade statističkih i ostalih analitičkih izvještaja

  – prijave poreza za nepokretnost

  – usluge u toku inspekcijskog nadzora i žalbe po istim (žalbe i primjedbe na zapisnike i rješenja Porezne uprave)

  – praćenje i analiza poreskih propisa iz oblasti poslovanja klijenta

  – izrada i prikupljanje dokumentacije za pribavljanje bankarskih garancija

  – pomoć pri organizaciji računovodstveno-financijske službe i usklađivanje sa ostalim službama društva

  – savjetovanje u organiziranju poslovnih procedura

  – izvještavanje na stranim jezicima (engleski, njemački)

  – izrada pravilnika poslovanja

  – izrada biznis plana.

  Njihov je cilj da svojim klijentima omoguće da dragocijeno vrijeme i energiju mogu usmjeriti na poslovanje, prepuštajući brigu o administraciji i računovodstvu društvu MF Plus. Svojim klijentima na taj način omogućavaju postizanje još boljih poslovnih, a s time povezano i financijskih rezultata.

  Ostavite komentar →