savjetovanje

Usluge investicijskog savjetovanja

Da bi preduzeća bila uspješna trebaju konstantno ići ukorak sa svojim konkurentima ili biti korak ispred njih, a za to je neophodno planirati te provoditi kapitalna i druga ulaganja. MF PLUS pomaže preduzećima u svim fazama poslovanja, od razvoja i pripreme ideje do pronalaska sredstava za realizaciju te ideje.

  • izrada investicijskog plana kao osnovnog preduslova za dobijanje sredstava iz bankarskih izvora ili nekih drugih razvojnih fondova.
  • savjetovanje u vezi sa upravljanjem novčanim tokovima, što podrazumijeva finansijsku stabilnost i likvidnost;

Nekoliko je razloga radi kojih je potrebno uložiti napor i izraditi kvalitetan poslovni plan koji je :

  • potreban poduzeću za pribavljanje neophodnog eksternog kapitala
  • usmjeren na cilj što podrazumijeva izradu studije izvodljivosti da li krenuti u realizaciju planiranog projekta ili ne.
  • detaljan pregled poslovnog projekta u cjelini
  • olakšica u upravljanju rastom i razvojem poduzeća
  • instrument koji opisuje aktivnosti poduzeća i definiše načine i vrijeme obavljanja aktivnosti da bi se postigli zadani ciljevi
  • usmjeren na kompetentnost, stručnost, kreativnost te fokusiranje na budućnost.

Usluge financijskog savjetovanja

Potrebne su poduzeću za pribavljanje neophodnog eksternog kapitala.

Privredni subjekti se sve češće nalaze u financijskim poteškoćama u uslovima svjetske ekonomske krize i nestabilnih kretanja na tržištu. Imaju problema s likvidnošću i solventnošću. Kako bi se poteškoće riješile potrebno je optimizirati strukturu izvora finansiranja te kvalitetnije upravljati novčanim tokom. Finansijsko konsolidiranje, optimiziranje i upravljanje novčanim tokom mogu se promatrati kao alat koji će preduzeću osigurati korištenje dostupnih resursa na najefikasniji način a to su:

  • Racionalizacija poslovanja, odnosno povećanje troškovne efikasnosti
  • Poboljšanje finansijskih rezultata, koji su pod pritiskom krize ugrozili poslovanje
  • Bolja alokacija resusrsa, s naglaskom na profitabilnije i efikasnije poslovanje.

MF PLUS posjeduje stručna znanja za provedbu svih faza, od same analize finansijskog stanja do poboljšanja finansijskog krvotoka poduzeća.

Procjena vrijednosti poduzeća

U sadašnjim uslovima povećanja globalizacije, promjena u vlasničkoj strukturi poduzeća je postala svakodnevnica. MF PLUS pomaže preduzeća u svim fazama, od ocjenjivanje poduzeća do podrške u toku cijelog procesa promjene vlasništva.

Kada govorimo o spajanju poduzeća ili preuzimanju nekog poduzeća, postoji širok spektar razloga za takve poslovne procese kao što su:

  • Sinergijski efekt – što znači da je vrijednost prilikom dodavanja poslovne jedinice veći nego kada se gleda pojedinačno.
  • Strateški razlozi mogu biti u vezi sa pozicioniranjem na trenutnom ili ulaz na nova tržišta, ispravku nedostataka određenih funkcionalnih dijelova preduzeća (odjeli, procesi i sl.), organizacijsko restrukturiranje.
  • Operativni i poslovni razlozi mogu biti veća pregovaračka moći i sl.

Šta radimo?

  • Studija isplativosti ili izvodljivosti
  • Predinvesticijska studija
  • Investicijska studija
  • Analiza troškova i koristi
  •  Evaluacija idejne ili projektne dokumentacije
  • Istraživanje i analiza tržišta za investitore
  • Poticaji za investicije i razvojne projekte
  • Upravljanje novčanim tokovima
  • Dubinsko snimanje postojećeg stanja u firmi
  • Procjena vrijednosti i prijedlozi za revitalizaciju poduzeća