• 06 JUL 17
  • 0
  Poboljšanje konkurentske prednosti poduzeća uz MF Plus

  Poboljšanje konkurentske prednosti poduzeća uz MF Plus

  • novčanim tokovima, što podrazumijeva financijsku stabilnost i likvidnost
  • savjetovanje u vezi sa fondovima Evropske Unije
  • pomoći će Vam da Vaša ideja i projekt budu transparentni i odgovorni što je ključno za namjensko korištenje sredstava EU
  • pomoć pri izradi, sastavljanju i podnošenju zahtjeva za odobravanje sredstava iz Evropskih razvojnih fondova
  • savjetovanje u vezi sa uvođenjem novih tehnika u cilju podizanja efikasnosti i stvaranja dodatne vrijednosti, a u skladu sa standardima, regulativom i zahtjevima Evropske Unije
  • savjetovanje prilikom reorganizacije i selekcije kadrova
  • organizaciona arhitektura kompanije nije strukturirana jednom zauvijek; ona mora imati stalne tendencije nadogradnje u skladu sa promjenama u okruženju i trendovima.

  U skladu s tim pomoći će Vam:

  • prilikom  analize Vaših novonastalih potreba
  • prilikom  rješavanja izazova i problema koji su povezani sa reformama
  • pri inovativnim aktivnostima, što podrazumijeva novo projektovanje  i preustrojavanje poslovnih procesa u svrhu podizanja efikasnosti i efektivnosti usluge
  • pri odabiru najboljih zaposlenika, onih koji mogu adekvatno odgovoriti Vašim zahtjevima.

  “Zahvaljujući dugogodišnjem radu naših saradnika na jačanju bilateralnih privrednih odnosa između Bosne i Hercegovine i Njemačke te poznavanje njemačkih privrednih struktura, u mogućnosti smo da Vam ponudimo usluge podrške prilikom uspostavljanja poslovnih kontakta sa njemačkim firmama ” poručuju iz MF plus kompanije.

  U saradnji s svojim partnerima u Njemačkoj traže za Vas i za Vaše proizvode puteve i strategije pristupa tržištima njemačkog govornog područja.

  Ostavite komentar →