• 06 JUL 17
  • 0
  Poboljšanje konkurentske prednosti poduzeća uz MF Plus

  Poboljšanje konkurentske prednosti poduzeća uz MF Plus

  • novčanim tokovima, što podrazumijeva financijsku stabilnost i likvidnost;
  • Savjetovanje u vezi sa fondovima Evropske Unije:
  • Pomoći će Vam da Vaša ideja i projekt budu transparentni i odgovorni što je ključno za namjensko korištenje sredstava EU.
  • Pomoć pri izradi, sastavljanju i podnošenju zahtjeva za odobravanje sredstava iz Evropskih razvojnih fondova.
  • Savjetovanje u vezi sa uvođenjem novih tehnika u cilju podizanja efikasnosti i stvaranja dodatne vrijednosti, a u skladu sa standardima, regulativom i zahtjevima Evropske Unije;
  • Savjetovanje prilikom reorganizacije i selekcije kadrova:
  • Organizaciona arhitektura kompanije nije strukturirana jednom zauvijek. Ona mora imati stalne tendencije nadogradnje u skladu sa promjenama u okruženju i trendovima.

  U skladu s tim pomoći će Vam:

  • Prilikom  analize Vaših novonastalih potreba;
  • Prilikom  rješavanja izazova i problema koji su povezani sa reformama;
  • Pri inovativnim aktivnostima, što podrazumijeva novo projektovanje  i preustrojavanje poslovnih procesa u svrhu podizanja efikasnosti i efektivnosti usluge.
  • Pri odabiru najboljih zaposlenika, onih koji mogu adekvatno odgovoriti Vašim zahtjevima.

  ” Zahvaljujući dugogodišnjem radu naših saradnika na jačanju bilateralnih privrednih odnosa između Bosne i Hercegovine i Njemačke te poznavanje njemačkih privrednih struktura, u mogućnosti smo da Vam ponudimo usluge podrške prilikom uspostavljanja poslovnih kontakta sa njemačkim firmama ” poručuju iz MF plus kompanije.

  U saradnji s svojim partnerima u Njemačkoj traže za Vas i za Vaše proizvode puteve i strategije pristupa tržištima njemačkog govornog područja.

  Ostavite komentar →