• 14 DEC 18
  • 0
  OD SLJEDEĆE GODINE POSLOVNI NAJAM POSTAJE VIDLJIV U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

  OD SLJEDEĆE GODINE POSLOVNI NAJAM POSTAJE VIDLJIV U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

  Od 01.01.2019. godine sva pravna lica koja daju ili uzimaju u najam sredstva (poslovne prostore, opremu…) u obavezi su svoje računovodstvo prilagoditi zahtjevima novog standarda MSFI-a 16.
  Dakle, od prvog dana 2019. godine poslovni najam će biti sadržan u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima najmoprimaca. Vrijednost imovine u poslovnom najmu, kod najmoprimaca, će biti iskazana u aktivi kao pravo upotrebe imovine, a u pasivi će biti iskazane obaveze po najmu.
  Kako prenosi AKTA, izmjene se prije svega odnose na računovodstvo najmoprimaca, koji su do sada najam (operativni) evidentirali kao trošak. Po novom MSFI-u 16, najmoprimac je u obavezi najam evidentirati kao stalno sredstvo.
  To znači da će svi najmoprimci biti obavezni priznavati imovinu i obaveze u izvještaju o finansijskom položaju (bilansu stanja), neovisno o tome radi li se o finansijskom ili poslovnom (operativnom) najmu, osim u slučaju najma do 12 mjeseci (kratkoročni najam) ili najma imovine male vrijednosti.

  Ostavite komentar →

Leave a reply

Cancel reply