• 16 AUG 19
  • 0
  Objavljene dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

  Objavljene dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

  U “Službenim novinama FBiH”, broj 53/19 od 26.7.2019. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

  U članu 32. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

  “Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati Uvjerenje o osiguranju (JS3610) iz Jedinstvenog sistema.

  js3610prva

  Porezna uprava će svakom osiguraniku iz stava 4. ovog člana, putem interneta, omogućiti pristup podacima o evidentiranom osiguranju po osnovu radnog odnosa (JS3610E).”

  Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. 27.07.2019. godine.

  Obrasci JS3610 Uvjerenje o osiguranju i JS3610E Informacija o osiguranju, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

  js3610druga

   

  Ostavite komentar →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream