• 04 NOV 17
  • 0
  MF PLUS – od analize stanja do poboljšanja finansijskog krvotoka poduzeća

  MF PLUS – od analize stanja do poboljšanja finansijskog krvotoka poduzeća

  Usluge investicijskog savjetovanja

  Da bi poduzeća bila uspješna trebaju konstantno ići u korak sa svojim konkurentima ili biti korak ispred njih, a za to je neophodno planirati te provoditi kapitalna i druga ulaganja. MF PLUS pomaže poduzećima u svim fazama poslovanja, od razvoja i pripreme ideje do pronalaska sredstava za realizaciju te ideje. Izrada investicijskog plana kao osnovnog preduslova za dobijanje sredstava iz bankarskih izvora ili nekih drugih razvojnih fondova. Savjetovanje u vezi sa upravljanjem novčanim tokovima, što podrazumijeva finansijsku stabilnost i likvidnost.

  Nekoliko je razloga radi kojih je potrebno uložiti napor i izraditi kvalitetan poslovni plan koji je:

  – potreban poduzeću za pribavljanje neophodnog eksternog kapitala

  – usmjeren na cilj što podrazumijeva izradu studije izvodljivosti da li krenuti u realizaciju planiranog projekta ili ne

  – detaljan pregled poslovnog projekta u cjelini

  – olakšica u upravljanju rastom i razvojem poduzeća

  – instrument koji opisuje aktivnosti poduzeća i definiše načine i vrijeme obavljanja aktivnosti da bi se postigli zadani ciljevi

  – usmjeren na kompetentnost, stručnost, kreativnost te fokusiranje na budućnost.

  Usluge financijskog savjetovanja

  Potrebne su poduzeću za pribavljanje neophodnog eksternog kapitala.

  Privredni subjekti se sve češće nalaze u financijskim poteškoćama u uslovima svjetske ekonomske krize i nestabilnih kretanja na tržištu. Imaju problema s likvidnošću i solventnošću. Kako bi se poteškoće riješile potrebno je optimizirati strukturu izvora finansiranja te kvalitetnije upravljati novčanim tokom. Finansijsko konsolidiranje, optimiziranje i upravljanje novčanim tokom mogu se promatrati kao alat koji će poduzeću osigurati korištenje dostupnih resursa na najefikasniji način, a to su:

  – racionalizacija poslovanja, odnosno povećanje troškovne efikasnosti

  – poboljšanje finansijskih rezultata, koji su pod pritiskom krize ugrozili poslovanje

  – bolja alokacija resursa, s naglaskom na profitabilnije i efikasnije poslovanje.

  MF PLUS posjeduje stručna znanja za provedbu svih faza, od same analize finansijskog stanja do poboljšanja finansijskog krvotoka poduzeća.

  Procjena vrijednosti poduzeća

  U sadašnjim uslovima povećanja globalizacije, promjena u vlasničkoj strukturi poduzeća je postala svakodnevnica. MF PLUS pomaže poduzeća u svim fazama, od ocjenjivanje poduzeća do podrške u toku cijelog procesa promjene vlasništva. Kada govorimo o spajanju poduzeća ili preuzimanju nekog poduzeća, postoji širok spektar razloga za takve poslovne procese kao što su:

  – sinergijski efekt – što znači da je vrijednost prilikom dodavanja poslovne jedinice veći nego kada se gleda pojedinačno

  – strateški razlozi mogu biti u vezi sa pozicioniranjem na trenutnom ili ulaz na nova tržišta, ispravku nedostataka određenih funkcionalnih dijelova poduzeća (odjeli, procesi i sl.), organizacijsko restrukturiranje

  – operativni i poslovni razlozi mogu biti veća pregovaračka moći i sl.

  Ono što Vam MF plus u ovakvoj situaciji nudi je:

  – studija isplativosti ili izvodljivosti

  – predinvesticijska studija

  – investicijska studija

  – analiza troškova i koristi

  – evaluacija idejne ili projektne dokumentacije

  – istraživanje i analiza tržišta za investitore

  – poticaji za investicije i razvojne projekte

  – upravljanje novčanim tokovima

  – dubinsko snimanje postojećeg stanja u firmi

  – procjena vrijednosti i prijedlozi za revitalizaciju poduzeća.

  Ostavite komentar →