edukacija

Zašto je menadžment ljudskih potencijala toliko značajan ?

U današnje vrijeme su procesi u organizacijama, tako dinamični da možemo da dođemo do zaključka da su ljudi posebno pogonsko gorivo za procese dinamike u organizacijama i vrelo potencijala, sposobnosti, uspjeha, razvoja i održivosti poslovnih organizacija..

Procjena radnih mjesta i ocjena ličnosti jedan su od važnih elemenata pri planiranju na području ljudskih potencijala. Proces pridobivanja kandidata polazi od plana ljudskih potencijala i politike pridobivanja kandidata. Nakon toga dolazi do odabira zaposlenika i njegovog uvođenja u posao.

Sam proces selekcije, uz provedbu različitih testiranja, poput intervjua i psiholoških testova, mora biti izuzetno dobro osmišljen i organiziran kako bi doveo do cilja, a to je izbor najkvalitetnijeg i najkompetetnijeg kandidata.

Temeljni izvori potrebe za promjenom u suvremenim organizacijama su s jedne strane okolina poduzeća koja je prepuna turbulencija i promjena kao i razvoj tehnologija, a s druge strane je nova promijenjena uloga ljudi u organizacijama koja se dogodila prvenstveno zbog dominacije njihovog umnog rada nad fizičkim ali i činjenice da su zauvijek prošla vremena kad je čovjek bio samo jedan od čimbenika i tvrda varijabla poslovnih organizacija.

Cijeli pristup i način pristupa i odnosa prema zaposlenima od strane menadžmenta ljudskih resursa zasniva se na tome da se između zaposlenih i menadžmenta ostvari odnos odanosti i privrženosti a nikako njihovo podvrgavanje.

Zaposlenik više nije samo radna snaga, objekt, element procesa, indirektan faktor utjecaja na ishod, sporedni kotačić sustava, već izuzetno bitna performansa, temeljni izvor konkurentske prednosti i dinamičke sposobnosti organizacije..

U skladu s tim pomoći ćemo Vam prilikom:

  • Analize vaših novonastalih potreba
  • Analize radnih mjesta i procjena ličnosti kandidata
  • Izrade plana ljudskih potencijala
  • Regrutacije novih djelatnika
  • Odabira najbolje metode za regrutaciju
  • Selekcije i odabira djelatnika za uži izbor
  • Izrade prijedloga za zadržavanje i motiviranje djelatnika