savjetovanje

Usluge investicijskog savjetovanja

Korporativno pravo – Nudimo pravnu podršku povodom osnivanja, organizovanja upravljačkih organa privrednih društava, usklađivanja sa propisima, sastavljanja ugovora i odluka, pregovaranja i praćenja izvršenja ugovora. Mi smo u mogućnosti da pružimo vrhunsku uslugu kontinuiranog rješavanja korporativnih pitanja naših klijenata.

Poslovno pravo – Nudimo vam podršku u sastavljanju, pregovaranju i pravnom analiziranju svih vrsta poslovnih ugovora uključujući ugovore o kupoprodaji, proizvodnji, distribuciji, licenciranju, snabdijevanju, zaključenju ugovora zakupu…

Izrada due dillegence (dubinsko snimanje) – Nudimo vam izradu procjene vašeg poduzeća s komercijalnog, pravnog i financijskog stajališta. Krajnja svrha jest predočiti vam potencijal poduzeća te vas upozoriti na rizike i opasnosti kao i ukazati na prilike, prednosti i šanse koje posjeduje vaše poduzeće.

Prava dioničara i obaveze odbora – Upoznati vas sa pravima i obavezama dioničara i odbora.

Promjene osnovnog kapitala – Nudimo vam savjete i izradu izvještaja o promjeni na kapitalu.

Kako poboljšati efikasnost poduzeća ?

Cilj je svakog uspješnog poduzeća je maksimalno iskoristiti resurse i time osigurati visoku produktivnost i efikasnost, te kontinuirani i održivi rast poslovanja.

MF PLUS uspješno pomaže malim i srednjim poduzećima u podizanju efikasnost u poslovanju, zahvaljujući posebno razvijenom programu za sve segmente upravljanja malim i srednjim poduzećima. Stručnjaci MF PLUS-a osiguravaju kontinuiranu podršku menadžmentu u transformaciji poduzeća, pomažu u praktičnoj implementaciji dogovorenih poboljšanja, te savjetuju menadžment u strateškim pitanjima u vezi upravljanja, razvoja i postizanja bolje konkurentnosti na tržištu

Kako razviti inovacijske kapacitete ?

U današnjem vremenu globalizacije i izražene želje za poslovanjem i na tržištima Europske unije, poduzeće može ostati konkurentno jedino ukoliko ima razvijenu snažnu kulturu inovativnosti koja joj omogućuje konstantan razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Svako poduzeće može biti inovativno jer inovacija nije nužno plod slučajnosti ili rezultat rada briljantnog pojedinca. Upravo suprotno, samo sustavan pristup inovativnosti omogućuje konstantno stvaranje novih i inovativnih proizvoda/usluga i korporativne kulture poduzeća. Nažalost, stvaranje inovacija je jedan od najvažnijih poslovnih procesa poduzeća s kojima se rijetko aktivno i sistematski upravlja.

MF PLUS pruža podršku u stvaranju sistema inovativnosti koji osigurava neprekidne inovacije u poslovanju, što u konačnici omogućava sistematsko poboljšanje konkurentske prednosti poduzeća i njegovih proizvoda i usluga.

Kako pripremiti i provesti strateške opcije razvoja poslovanja ?

Kada poduzeće ostvari zacrtane ciljeve na definiranom tržištu, odnosno u području svoje djelatnosti ili tehnologije, te ostvari željene financijske performanse, postavlja se pitanje na koji način osigurati daljnji rast na tržištu ili postići održivu konkurentnost. Treba li i gdje investirati; treba li se partnerski povezati ili kupiti neko manje poduzeće; je li dovoljno organski rasti i slično. Mnoga poduzeća u takvim situacijama imaju potrebu za nekim od povjerenja tko im može dati objektivan i ne pristrasan savjet. MF PLUS-ovi stručni suradnici imaju veliko iskustvo baš u tom području.