• 09 NOV 17
  • 0
  Kako aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU ?

  Kako aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU ?

  Kako aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU? Na ovo i na mnoga druga pitanja vezana za EU Fondove odgovore za Vas imaju uposlenici Firme MF Plus. Oni su tu kako bi Vam približili procedure i olakšali u apliciranju, pisanju projekata i razrada projektnih ideja, kako biste i Vi bili korisnici EU fondova.

  Firma MF Plus d.o.o je nastala kao rezultat okupljanja educiranih stručnjaka koji nastoje da daju odgovore na potrebe klijenata za konslutantskim uslugama u oblasti savjetovanja i podržavanja procesa europskih integracija.

  “Naš cilj je pomoći aplikantima iz BIH da pronađu odgovarajući javni poziv, da pripreme i izrade konačni projekt te da im pomognemo pri upravljanju odobrenim projektom u skladu sa metodologijom koju propisuje Europska komisija” riječi su direktorice Firma MF Plus Fuade Zuko.

  Kako bi se dobila sredstva iz EU fondova, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uslove predmetnog poziva, pazeći pri tome na sve finese vezane uz strukturu i logiku prijave te prikladnu EU terminologiju.EU fondovi traže niz novih izazova u pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata koji su veoma složeni i zahtijevaju visok nivo stručnosti.

  “Prije svega potrebno je da ovu tematiku približimo građanima BiH i da ih ohrabrimo da postanu aplikanti tako što ćemo im na jednostavan način pojasniti koncept korištenja pred pristupnih fondova i tako što ćemo razbiti predrasude o teškim i kompliciranim administrativnim procedurama koje zaista jesu sastavni dio aplikacije za EU fondove” kaže gđa. Zuko.

  Usluge koje pruža MF Plus su:

  • Informiranja korisnika o mogućnostima financiranja iz EU fondova
  • Savjetovanja u korištenju EU fondova.
  • Organiziranje prezentacija zainteresiranim grupama.
  • Edukacije o pisanju projekata i razrada projektnih ideja

  Postavlja se pitanje: Da li i koliko  su naši građani upućeni u mogućnosti korištenja EU fondova kao i koliko je uključen državni sektor u programe razvoja poduzetništva i stvaranje povoljnog poduzetničkog ambijenta ?

  Svojim radom žele da :

  • Prvo : podignemo svijest  kod građana i državnih službenika o mogućnostima koje nude EU fondovi
  • Drugo: da ukažemo na značaj uspostavljanja veoma bliske suradnje između privatnog i državnog sektora
  • Treće : kroz prilagodbene  edukacijsko informativne programe  o EU fondovima i potaknemo razvoj poduzetništva.

  Pitanja na koja Firma MF Plus odgovore:

  1. Kako  i na koji način su dostupne informacije o EU fondovima u BiH?
  2. Da li delegacija EU i druge institucije, kroz svoje programe  i aktivnosti, potiču poduzetnike na apliciranje?
  3. Da li su državnim službenicima poznate mogućnosti koje nude fondovi  za razvojne projekte i da li su spremni da podrže privatni sektor na te aktivnosti?
  4. Kako uspostaviti bolju suradnju između privatnog i državnog sektora?

  U BiH ima mnogo odvažnih i hrabrih poduzetnika koji su već počeli da pretvaraju ideju u djelo ali im nedostaju dodatna sredstva za daljnja ulaganja i za modernizaciju poslovanja i osvajanja novih tržišta. Također ima jako puno mladih, obrazovanih i inovativnih osoba u koje treba ulagati i poticati ih na osnivanje vlastitih Start up biznisa.

  Firma MF Plus d.o.o će obraditi sve financijske instrumente EU koji su dati na raspolaganje aplikantima iz BiH i na pravi način ih uputiti kako aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU.

  Ostavite komentar →