• 04 DEC 18
  • 0
  ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PDV I AKCIZNIH PRIJAVA OD POČETKA 2019. GODINE

  ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PDV I AKCIZNIH PRIJAVA OD POČETKA 2019. GODINE

  Ostalo je još malo vremena da porezni i akcizni obveznici u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava.
  Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u papirnom obliku.
  Kompletna informacija i uputstva za registraciju na E-PORTALU, kao i za podnošenje prijava nalaze se na web stranici UIO na sljedećem linku: http://www.new.uino.gov.ba/bs/e–PDV.
  Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na E-PORTALU, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl. UIO na ovaj način otvara novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima.

  Ostavite komentar →

Leave a reply

Cancel reply