• OD SLJEDEĆE GODINE POSLOVNI NAJAM POSTAJE VIDLJIV U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

  OD SLJEDEĆE GODINE POSLOVNI NAJAM POSTAJE VIDLJIV U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

  Od 01.01.2019. godine sva pravna lica koja daju ili uzimaju u najam sredstva (poslovne prostore, opremu…) u obavezi su svoje računovodstvo prilagoditi zahtjevima novog standarda MSFI-a 16. Dakle, od prvog dana 2019. godine poslovni najam će biti sadržan u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima najmoprimaca. Vrijednost imovine u poslovnom najmu, kod najmoprimaca, će biti iskazana

  Detaljnije →
 • ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PDV I AKCIZNIH PRIJAVA OD POČETKA 2019. GODINE

  ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PDV I AKCIZNIH PRIJAVA OD POČETKA 2019. GODINE

  Ostalo je još malo vremena da porezni i akcizni obveznici u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava. Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost

  Detaljnije →
 • Strateška uloga Menadžmenta ljudskih resursa

  Strateška uloga Menadžmenta ljudskih resursa

  Menadžment ljudskih resursa, pogotovo u zadnjih 20 godina, nije više ograničen samo na neke administrativne poslove, i nije više kadrovska služba nego sve više ima stratešku ulogu, što je posljedica stalnih promjena u okruženju sa velikim nivoom neizvjesnosti u poslovanju, a sve to skupa stvara pretpostavke za brzim i neposrednim reagiranjem kao i prilagođavanjem u

  Detaljnije →
 • Fuada Zuko, direktorica društva MF Plus: Modernizirat ćemo poslovanje

  Fuada Zuko, direktorica društva MF Plus: Modernizirat ćemo poslovanje

  Još jedna poslovna godina je na izmaku. Pretpraznične dane iskoristili smo sa razgovor sa bh. privrednicima koji stvaraju nove vrijednosti i direktno utiču na ukupno poboljšanje uvjeta života u našoj zemlji. Svoje poslovne poteze, uspjehe u 2017. godini i planove za 2018. godinu za Akta.ba je predstavila je Fuada Zuko, direktorica MF Plus d.o.o – Društva za financijsko savjetovanje. 2017. godina

  Detaljnije →
 • Kako aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU?

  Kako aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU?

  Kako aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU? Na ovo i na mnoga druga pitanja vezana za EU fondove odgovore za Vas imaju uposlenici Firme MF Plus. Oni su tu kako bi Vam približili procedure i olakšali u apliciranju, pisanju projekata i razrada projektnih ideja, kako biste i Vi bili korisnici EU fondova. Firma MF

  Detaljnije →