• MF PLUS SAVJETOVANJE PRI REORGANIZACIJI I SELEKCIJI KADROVA

  MF PLUS SAVJETOVANJE PRI REORGANIZACIJI I SELEKCIJI KADROVA

  Organizaciona arhitektura kompanije nije strukturirana jednom zauvijek. Ona mora imati stalne tendencije nadogradnje u skladu sa promjenama u okruženju i trendovima. U skladu s tim MF PLUS će vam pomoći: pri analizi vaših novonastalih potreba; pri rješavanju izazova i problema koji su povezani sa reformama; Pri inovativnim aktivnostima, što podrazumijeva novo projektovanje i preustrojavanje poslovnih

  Detaljnije →
 • MF PLUS – USLUGE INVESTICIJSKOG POSLOVANJA

  MF PLUS – USLUGE INVESTICIJSKOG POSLOVANJA

  Da bi poduzeća bila uspješna trebaju konstantno ići u korak sa svojim konkurentima ili biti korak ispred njih, a za to je neophodno planirati te provoditi kapitalna i druga ulaganja. MF PLUS pomaže poduzećima u svim fazama poslovanja, od razvoja i pripreme ideje do pronalaska sredstava za realizaciju te ideje. Izrada investicijskog plana kao osnovnog

  Detaljnije →
 • MF PLUS – USLUGE FINANSIJSKOG SAVJETOVANJA

  MF PLUS – USLUGE FINANSIJSKOG SAVJETOVANJA

  Privredni subjekti se sve češće nalaze u finansijskim poteškoćama u uslovima nestabilnih kretanja na tržištu. Imaju probleme sa likvidnošću i solventnošću. Kako bi se poteškoće riješile potrebno je optimizirati strukturu izvora finansiranja te kvalitetnije upravljati novčanim tokovima. Finansijsko konsolidiranje, optimiziranje i upravljanje novčanim tokom mogu se posmatrati kao alat koji će preduzeću osigurati korištenje dostupnih

  Detaljnije →
 • MF PLUS ZA INOVATIVNOST I USPJEŠAN RAZVOJ

  MF PLUS ZA INOVATIVNOST I USPJEŠAN RAZVOJ

  U današnjem vremenu globalizacije i izražene želje da se posluje i na tržištima Evropske unije, poduzeće može ostati konkurentno jedino ukoliko ima razvijenu snažnu kulturu inovativnosti koja omogućava konstantan razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Svako poduzeće može biti inovativno jer inovacija nije nužno plod slučajnosti ili rezultat rada briljantnog pojedinca. Upravo suprotno, samo sistematičan pristup

  Detaljnije →
 • Akta Promo: MF PLUS – stručno i efikasno za bolje poslovanje

  Akta Promo: MF PLUS – stručno i efikasno za bolje poslovanje

  MF Plus d.o.o. Sarajevo je firma za poslovno i finansijsko savjetovanje koju je 2013. godine osnovala Fuada Zuko, magistrica ekonomskih nauka. S obzirom na godine iskustva na menadžerskim pozicijima u predstavništvima inostranih firmi u BiH, donijela je odluku da samostalno ponudi širok spektar usluga koje se baziraju na unapređenju poslovanja kompanija i pružanju stručnih znanja

  Detaljnije →